NPS Score คืออะไร? ใช้วัดความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างไรบ้าง?

ในยุคที่สินค้า และบริการต่างๆ ต้องปรับตัว เปลี่ยนไปตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว เราเห็นได้ชัดเลยว่า มีแต่สินค้า และบริการที่เข้าใจลูกค้าจริงๆ เท่านั้น ถึงจะอยู่รอด และเอาชนะคู่แข่งได้ Tools อย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับการวัดความพึงพอใจของลูกค้าคือ Net Promoter Score หรือ NPS ซึ่งใน Blog นี้ เราจะพูดถึงความสำคัญของการใช้ NPS และวิธีคิดคะแนน NPS นี้กัน คะแนน NPS คืออะไร? Net Promoter Score (NPS) คือมาตรที่ใช้วัดความพึงพอใจของลูกค้า ที่หลักๆ คือการวัดว่า ลูกค้าจะอยากแนะนำสินค้า หรือบริการของเราให้กับคนอื่นๆ ขนาดไหน

NPS Score คืออะไร? ใช้วัดความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างไรบ้าง?
NPS Score คืออะไร? ใช้วัดความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างไรบ้าง?